Od 9 grudnia 1990 roku Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach służy pomocom ludziom ubogim, niepełnosprawnym, chorym oraz rodzinom tych osób. Towarzystwo zostało reaktywowane z działającego w latach 1873 - 1913 Kieleckiego Towarzystwa Dobroczynności założonego przez ks. bpa Tomasza Teofila Kulińskiego.

 

Kierując się chrześcijańską zasadą niesienia pomocy najsłabszym mieszkańcom naszego miasta, podobnie jak nasi poprzednicy, jako główne cele statutowe przyjęliśmy zaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych, wsparcie psychiczne, zapobieganie demoralizacji ze strony środowiska oraz pomoc w szukaniu dróg wyjścia w często beznadziejnych sytuacjach życiowych osób i rodzin z terenu Kielc i okolic.

 

Współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie (MOPR), Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i z lokalnymi organizacjami społecznymi.

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki współpracy z PRFON'em od 1999 roku prowadzimy wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego dla osób, których stan zdrowia tego wymaga. Jest to pomoc zarówno osobie niepełnosprawnej czy chorej jak i rodzinie sprawującej opiekę w warunkach domowych. Korzysta z niej obecnie ponad 1000 środowisk rocznie.

 

Również dzięki dofinansowaniu przez PFRON udało nam się zlikwidować bariery architektoniczne do ok. 30-tu obiektów użyteczności publicznej na terenie Kielc i nagłośnić potrzeby osób poruszających się na wózkach.

 

Taki zakres pomocy jest możliwy dzięki aktywnej pracy członków i pracowników Towarzystwa oraz ofiarności sponsorów a także dobrej współpracy z samorządem lokalnym, instytucjami i innymi organizacjami pozarządowymi.

 

Pozwolą Państwo, że zacytuję zwrot zasłyszany podczas uroczystości wręczenia nagród w konkursie Barwy Wolontariatu: "zamiast złorzeczyć ciemnościom lepiej zapalić świecę" - Myślę, że każda z osób niosących pomoc bezpośrednio lub wspierających takie stowarzyszenia charytatywne jak nasze zapala tę tak potrzebną świecę.

 

Wszystkim w dniu dzisiejszym składam wyrazy wdzięczności. Za przyznanie Nagrody Miasta Kielce serdecznie dziękuję kapitule, Prezydentowi Kielc Panu Wojciechowi Lubawskiemu, Przewodniczącemu Rady Miejskiej Panu Markowi Piotrowiczowi oraz Dyrektorowi MOPR'u Panu Markowi Scelinie.

 

Nagrodę dedykuję członkom Towarzystwa, Pracownikom, Darczyńcom i Przyjaciołom. Niech będzie ona dla wszystkich zachętą do dalszej służby najsłabszym, do dawania Światu tego co w nas najlepsze.

 

prezes

 

 

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com